Selçuklu halılarından sonra, Türk Halı Sanatının ikinci parlak devri 16. yüzyılda Uşak ve çevresinde yapılan halılarla başlar. Türk halıları içinde en büyük ve tanınmış koleksiyon olan Uşak halıları, Avrupalı ressamların tablolarında sıkça tasvir edilip, 18. yüzyıl sonuna kadar çok tutulduğu halde, envanter kayıtlarında Uşak adı geçmez ve bunlar Türk halıları diye bilinir. İki esas grup olarak madalyonlu ve yıldızlı Uşak halıları kendisinden sıkça söz edilen isimlerdir.