Kayseri ve çevresinde dokunan halılar, Türk halı dokumacılığının önemli bir bölümünü oluşturur. İpek, yün ve ve pamuk, halı dokumacılığında kullanılan malzemelerdir. Kayseri halıları, Bünyan ve Yahyalı halıları olarak iki bölümde karşımıza çıkmaktadır. Bu halılar, incelikleri yanında geleneksel motiflerin sürdürülmesi açısından da halı dokuma sanatının gelişimini belgeleyen eserlerdir.