Yavuz Sultan Selim’in Topkapı Sarayı’nda sergilenen kaftanından alınan ilhamla oluşturulan bu halılarda doğu oryantalizmine rastlamak mümkündür. İlme, atkı ve çözgüde yün iplik kullanılması Kaftan Halılarının başlıca karakteristik özelliklerindendir.