İran halıları, yün ipliği ve ipek kullanılarak yapılan, daha çok İran ve Türk düğüm teknikleri ile dokunan, tamamıyla doğal ve bitkisel boyalarla renklendirilen üst düzey halılardır. Keşan, İsfahan, Kirman, Herat ve Nain en bilinen modellerindendir.